Sponser By Google Adsense

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

กฟผ. ใช้แผนฉุกเฉินผลิตไฟฟ้าช่วงก๊าซฯ ขาด

กฟผ. ใช้แผนฉุกเฉินผลิตไฟฟ้าช่วงก๊าซฯ ขาด
กฟผ. เผยแผนผลิตไฟฟ้าฉุกเฉิน ใช้น้ำมันเตา 82 ล้านลิตร ผลิตไฟฟ้าในช่วง สถานการณ์ขาดก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชในช่วงวันที่ 12-21 ต.ค. นี้
นายวิรัช กาญจนพิบูลย์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ว่าตามที่เกิดเหตุการณ์แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชในอ่าวไทยหยุดจ่ายก๊าซฯ เพื่อซ่อมแซมท่อส่ง เมื่อเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2552 นั้น จะสามารถซ่อมแซมท่อส่งก๊าซฯ ให้แล้วเสร็จใช้งานได้ชั่วคราวเพื่อจัดส่งก๊าซฯ ได้ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ซึ่งในส่วนของ กฟผ. จะได้รับก๊าซฯ เต็มที่ตามปริมาณปกติเพื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า กฟผ. จึงได้มีการปรับแผนการผลิตไฟฟ้าปกติ ไปใช้แผนการผลิตไฟฟ้าในภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับ การใช้ไฟฟ้าของประชาชนระหว่างวันที่ 12-21 ตุลาคม 2552 นี้ โดยปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าไปใช้น้ำมันเตา คือ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้ากระบี่ โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าราชบุรี คาดว่าจะใช้น้ำมันเตาประมาณ 82 ล้านลิตรในช่วงวันดังกล่าว ดังนั้น กฟผ. ขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน ช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในช่วงนี้เพื่อลดการใช้น้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้า

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2552

ควันหลง น้ำท่วม เมืองกาญฯ

อืมมม ตอนแรก ว่าจะออกมาเขียนเล่าไปเรื่อยๆ
แต่ไม่ค่อยอยากให้บรรยากาศมันร้อนแรงไปกว่านี้
คนทำงานมันเหนื่อยใจ เลยรอให้ควันมันจางๆไปเสียก่อนดีกว่า

หลักการและเหตุผล (พยายามเขียนให้เป็นภาษาชาวบ้าน)
1. โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ และ เขื่อนท่าทุ่งนา เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ก็ต้องใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อได้ไฟฟ้ามาใช้ ก็ต้องเสียน้ำออกไปให้กับแม่น้ำ หรืออีกนัยหนึ่ง หากต้องการน้ำเพื่อการชลประทาน สงกรานต์ ลอยกระทง อื่นๆที่ต้องการน้ำให้เต็มแม่น้ำลำคลอง ฯลฯ แทนที่จะปล่อยน้ำออกไปเฉยๆ ก็เอาน้ำไปผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า แล้วค่อยปล่อยน้ำออกมา ก็จะได้ทั้งไฟ ได้ทั้งน้ำ

3. ตามแผนที่ เส้นทางน้ำจะเริ่มจาก เขื่อนศรีนครินทร์ปล่อยน้ำออกเพื่อผลิตไฟฟ้า ผ่าน โรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ผลิตไฟฟ้าปล่อยน้ำ + เปิด ประตูระบายน้ำล้น ออกไปตาม แม่น้ำแควใหญ่ (ดูจาก google map ก็ได้
ดังนั้นจุดที่เริ่มจะท่วมจริงๆ จะอยู่หลังจากเขื่อนท่าทุ่งนาเป็นต้นไป

4. ตามปกติ หากเขื่อนศรีนครินทร์เดินเครื่องเต็มกำลังผลิต (720 MW) น้ำจะไหลออกมามาก เมื่อน้ำวิ่งไปถึงเขื่อนท่าทุ่งนา ทางเขื่อนท่าทุ่งนาซึ่งก็ผลิตไฟฟ้าเต็มที่ได้เพียง (39 MW) ดังนั้นเขื่อนท่าทุ่งนาซึ่งมีเครื่องผลิตไฟฟ้าตัวเล็กกว่าผลิตไฟเพื่อระบายน้ำไม่ท้ัน จะต้องมีการเปิดประตูระบายน้ำล้น (spill way) เพื่อป้องกันน้ำท่วมเหนือเขื่อนท่าทุ่งนา

5. ที่พูดไปทั้ง 4 ข้อ เป็นเส้นทางการปล่อยน้ำของแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่ง ยังมีเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งในเมืองกาญฯ ซึ่งผลิตไฟฟ้าเหมือนกัน แต่อยู่บนเส้นทางของแม่น้ำแควน้อย ชื่อว่าเขื่อนวชิราลงกรณ (ไม่มีการันต์) ซึ่งทั้งแม่น้ำแควใหญ่ และ แควน้อย จะมารวมกัน เป็นลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

6. ในส่วนของแม่น้ำแควน้อย ไม่มีผลกระทบเท่าใดนัก เนื่องจากเขื่อนวชิราลงกรณ ผลิตไฟฟ้าเพื่อปล่อยน้ำเต็มที่ได้ เพียง 300 MW ซึ่งน้อยกว่าเขื่อนศรีนครินทร์อยู่ 1 เท่ากว่าๆ

7. ทั้งหมดนี้จะบอกว่าจุดที่เกิดเหตุน้ำท่วมจะอยู่ที่บริเวณ หลังจากเขื่อนท่าทุ่งนาไปแล้ว จนไปถึง จุดร่วมของ แม่น้ำแควใหญ่ แควน้อย และ ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ไปจนถึงเขื่อนแม่กลอง (เป็นเขื่อนของกรมชลประทาน ไม่ได้ผลิตไฟฟ้า)
และที่ต้องปล่อยน้ำเนื่องจากต้องการผลิตไฟ ที่ต้องผลิตไฟเนื่องจากไม่อยากให้ไฟดับ ที่ไม่อยากให้ไฟดับเพราะ ...... (เติมเอาเองละกัน)


เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
1. 13 สค. 52 เวลา 16.00 น แหล่งบงกชหยุดจ่ายก๊าซ ก๊าซหาย 600 MMSCFD คิดเป็น 3,500 MW.

2. ไม่มีก๊าซ ก็ผลิตไฟไม่ได้ วันนั้นได้แก้ไขโดย
- เพิ่มการผลิตจากถ่านหิน
- ซื้อไฟจากลาว (ปกติทุกวันนี้ก็ซื้ออยู่แล้ว แต่ต้องซื้อเพิ่ม)
- เพิ่มการระบายน้ำ (ผลิตไฟ) เขื่อนรัชประภา เขือนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ (บางส่วน)
- ซื้อไฟเพิ่มจาก SPP (ถ่านหิน, Renewable) (spp = ผู้ผลิตไฟรายย่อย)
- เพิ่มการผลิตจากน้ำมันเตา (ปกติเราไม่ได้ใช้ผลิตหรอก) และเนื่องจาก น้ำมันดิบราคาสูงขึ้่นฉันใด ปตท. ก็จะขายน้ำมันเตาให้ กฟผ. ในราึคาตามสัญญา (ตามสัญญา ราคาเท่าไหร่ คงไม่ต้องรู้ ที่แน่ๆ คนขายคงไม่ขาดทุน) กฟผ. ขาดทุนมั๊ย??? อืมมม ค่า FT เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่ใช้ต้นทุนผลิตไฟมากขึ้น... ช่างเหอะ เด่วยาว เรื่องนี้ไม่ขอให้เป็นประเด็นละกัน เบื่อจะพูด

3. โอ้ยยย แค่นี้ชิวๆ ก๊าซหายไปนิดหน่อย ยังไหวๆ ผลิตไฟได้ ไฟไม่ดับ แต่ทว่า

4. 15 สค. 2552 เวลา 09.00 น ปตท.แจ้งแหล่ง Yadana(พม่า) หยุดจ่ายก๊าซขอให้ลดการผลิตจาก รฟ.ที่ใช้ก๊าซฯจากพม่า 550 MW

5. กฟผ. เริ่มเหงื่อตก ก๊าซจะหมดโลกแล้วหรือนี่ ประเทศไทยใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงหลัก (70%) ผลิตไฟฟ้า เชียวนะ แล้วตูจะทำไงดีวะ หลังจากอึ้งกิมกี่ไป 5 นาที ว่าแล้วก็
- เวลา 09.05 น เพิ่มการเดินเครื่องที่ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เต็มที่
- เวลาเดียวกัน เขื่อนท่าทุงนาบอกว่า เขื่อนศรีฯ เองเล่นเดินเครื่องเต็มที่ ข้าก็ไม่ไหวอะดิ น้ำล้นเขื่อนพอดี ว่าแล้วก็ เปิด Spill Way ที่ เขื่อนท่าทุงนา

6. เวลา 19.40 น ปตท. แจ้งแหล่ง Yadana จ่ายก๊าซปกติ (โล่งตูด)

7. เวลา 23.48 น คนเข้านอนกันแล้วไฟใช้น้อยลง จึงลดการเดินเครื่อง และ ปิด Spill Way ที่ เขื่อนท่าทุ่งนา

8. 16 สค 2552 03.00 - 04.00 AM ระดับน้ำในแม่น้ำแควใหญ่ที่สถานีหนองบัววัดได้ค่าสูงที่สุด 28.5 ม.รทก. มีอัตราการไหล 2.90 ล้าน ลบ. ม.ต่อชั่วโมง และหลังจากนั้นระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ

----- แล้วน้ำก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยจนหายท่วม ต่อไปนี้ไม่เกี่ยวแต่อยากเล่า ----
9. 17 สค 52 เวลา 11.35 น ปตท.แจ้งแหล่งอาทิตย์หยุดจ่ายก๊าซก๊าซหาย 330 MMSCFD
คิดเป็น 1,900 MW. เฮ้ย ก๊าซมันจะหมดโลกจริงๆหรือนี่ โอ้ววววว แต่ยังโอ วะ ยังไหวๆ

10. แหล่งบงกช และแหล่งอาทิตย์ จ่ายก๊าซได้เต็มที่ วันที่ 19 ส.ค. 52 เอ้อออ หวังว่าคงไม่มีไรอีกนะ


---------------------------------------------------------------

เหตุการณ์สมมติ (หาสาระไม่ได้)
เจ้าหนูจัมมัย : ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมันสูงมั๊ย
เสียงตอบ : ก็สูงจริง
เจ้าหนูจัมมัย : แล้วมันวิกฤติมั๊ย
เสียงตอบ : ดูตามรูปจากสถานีวัดน้ำ ละกัน เวลานั้นหนะสูงสุดแล้ว

เจ้าหนูจัมมัย : แล้วเส้นวิกฤติมันประมาณไหน ใครกำหนด
เสียงตอบ : ใครกำหนดไม่รู้นะไอ้หนู รู้แต่ว่า กรมเจ้าท่าเค้ากำหนดพื้นที่มาว่าให้ข้าปล่อยน้ำได้เท่านี้ ข้าก็ปล่อยเท่านี้ เมื่อหลายๆๆๆๆๆๆๆๆปีก่อนเค้าก็ทดสอบแล้วว่าปล่อยน้ำเต็มที่แล้วระดับน้ำเป็นเท่าไหร่ กรมเจ้าท่าก็ให้ตามนั้น
เจ้าหนูจัมมัย : แล้วชาวบ้านเค้าเดือนร้อนได้ไงละ
เสียงตอบ : ไปถามชาวบ้านละกันนะน้องพี่ตอบไรไม่ถูกใจเด่วมีก่อม๊อบหน้าบ้านพี่
เจ้าหนูจัมมัย : ลุงๆ น้ำท่วมถึงไหนอ่ะลุง
ลุงตอบ : นั่นไง ร่องรอยน้ำยังอยู่เลย
เจ้าหนูจัมมัย : อ้าว นั่นมันพื้นที่ของกรมเจ้าท่านี่ลุง
ลุงตอบ : อ้าวเหรอข้าก็ไม่รู้หวะ ข้าเปิด รีสอร์ทมาได้ 5 ปีกว่าแล้วยังไม่เคยเห็นน้ำมันจะท่วมมาถึงนี้นี่หว่า เป็นเอ็ง เอ็งจะลงไปสร้าง ..... แถวนั้นมั๊ยละ
เจ้าหนูจัมมัย : ก็คงไปอ่ะลุง นู๋ชอบที่พักริมแม่น้ำ แล้วก็ชอบไปนั่งร้านอาหารริมแม่น้ำ

-*-บ่นตอนนี้คงไม่มีใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไร
ผลประโยชน์ก็ได้กันไปหมดแล้ว(บางรายก็ได้กำไรงาม.... -_-")
เจ้าไหนจะเป็นอะไรยยังไง ก็ช่างเหอะ การไฟฟ้าฝ่าย(ผิด) ทำไรก็ผิดไปหมด
จบแค่นี้ดีกว่า รายละเอียดอื่นๆ พวกจ่ายค่าเสียหายยังไง ไม่ผิด แล้วจ่ายทำไม ก่อม๊อบกันเลยดีมั๊ย ???????????? ปวดหัว ให้ผู้ใหญ่ๆ เค้าจัดการ
เราทำตามคำสั่งอย่างเดียว
เอ้าาาาาาา แค่นี้แหละ จะปั่นไฟต่อ

จบข่าว
สั้นๆง่ายๆ
งดการโต้เถียงใดๆ ที่จะทำให้เกิดการแตกแยก
บ้านเมืองแย่พอแล้ว Pleaseeeeeeee

Australia Trip Part 2 Sydney#6 Port Stephens

วันนี้จะพาไปเที่ยว Port Stephens กันครับ
วันก่อนว่างๆไม่มีไรทำ เพื่อนเลยพาเดินไปซื้อทัวร์ไปเที่ยว Port Stephens แบบ ไปเช้า เย็น กลับครับ
ตั๋ว มี 2 ชนิดครับ
แบบแรกคือ ไปเที่ยว + ดูปลาโลมา
แบบที่สองคือ ไปเที่ยว + ดูปลาโลมา + เล่น sand board

เริ่มจากตอนเช้าครับนั่งรถบัสออกไปตามทาง north sydney
ทัวร์ได้แวะพาไปชิม wine ที่ port stephens ซึ่งเค้าบอกว่า มีขายที่นี่ที่เดียว
ไม่ส่งออกไปขายตามร้านที่อื่น
เหล่าบรรดานักชิม ก็พากันชิม พากันซื้อหากันตามอัธยาสัยหลังจากขายของกันเสร็จ
เค้าก็พากันมาที่ Nelson Bay
ที่นี่จะมีเรือออกไปดูปลาโลมาเป็นช่วงๆนะครับ
ถ้าเกิดไปแล้วโลมาไม่ออกมาให้เห็น ก็สามารถปั๊มตั๋ว เพื่อไปรอบอื่นอีกได้
แต่ guide บอกผมว่า ส่วนใหญ่ 99% โลมาจะออกมาให้ชมกัน
แต่สำหรับวันนี้ผมเกือบจะเป็น 1% ที่อดดู เนื่องจากฝนตก ฟ้าครึ้ม และ โลมาขี้เกียจ(มั๊ง)
เกือบอดดูจริงๆครับ กัปตันหันหัวเรือจะเข้าฝั่งอยู่แล้วถึงออกมาเล่นกัน

เรือลำซ้ายมือนะครับสำหรับผม ไฮไลท์ วันนี้ไม่ได้อยู่ที่ปลาโลมาครับ (ปลาโลมา บ้านเราก็มีให้ดู)
แต่อยู่ที่การท่องทะเลทรายหนะ
ที่ Port Stephents ก็มีทะเลทรายครับ ก็ไม่กว้างเท่าไหร่หรอก
แต่ก็กว้างมากมาย (เอ๊ะยังไง )

ตามรูปมีอูฐ ด้วยแล้วเค้ามีอะไรให้เล่นเหรอ ?
อืมมม ธุรกิจครับ เป็นเงินเป็นทองไปหมด
ยังดี ถ่ายรูปกับอูฐ ไม่เสียตัง

อีกอันนึงที่ทัวร์เค้าจัดให้ก็คือ
เล่น sand surf board
จะมองว่าเสียตังโดยใช่เหตุก็ได้
ก็แค่เอา surf board แผ่นนึง แล้ววิ่งขึ้นไปบนเนินทราย แล้วก็ไถลลงมาข้างล่าง
แล้วก็วิ่งขึ้นไปเล่นใหม่ จนกว่าจะหมดแรง

แต่ไหนๆ ก็เหมาทัวร์มาแล้วอ่ะ ก็เอาให้คุ้มละกัน
อีกอย่างนึง บ้านเราไม่มีทะเลทรายให้เล่นอ่ะนะ อิอิเพิ่งเคยสัมผัสทะเลทรายกับเขาก็วันนี้แหละ


สภาพก็เป็นอย่างที่เห็น ลมก็แรงทรายก็ละเอียด ตอนมาถึงเมืองไทย ในเสื้อกันหนาวยังมีเศษทรายเหลืออยู่เลย
อ้อ ตอนแรก ผมก็นึกว่าทะเลทรายมันจะร้อนๆ ที่ไหนได้ เย็นเจี๊ยบ พื้นก็เย็น แต่ก็คงเป็นเฉพาะที่นั้นมั๊ง
แถมติดทะเล ซะด้วยวันนี้ทั้งวันหมดแรงก็เพราะเล่น sand surf นี่แหละหุๆๆ
เฮ้อ พรุ่งนี้ก็จะกลับเมืองไทยละ ยังอยากอยู่ต่อจัง
แต่ใจนึงก็คิดถึงอาหารไทยใจจะขาด
มื้อเย็นเลยฟาดซะหุๆๆๆๆ

ค่าใช้จ่ายวันนี้

ทัวร์ $29.95 ผมแนะนำถ้าไปกันหลายๆคนก็เช่ารถไป กางแผนที่ไป คุ้มกว่าครับ
อาหารไทยมื้อทิ้งทวนก่อนจาก australia $56.20
ของฝากเล็กๆน้อยๆ (wine 4 ขวด) $43


เนื่องจากอยู่แบบอดๆอยากๆมานาน วันนี้เลยให้รางวัลตัวเองซะพุงกาง

Australia Trip Part 2 Sydney#5 Bondi Beach

วันนี้จะพาไป Bondi Beach กันนะครับ

เนื่องจาก เมืองส่วนใหญ่ทั้ง Melbourne และ Sydney หรือเมืองอื่นๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ๆ ทะเลกันอยู่แล้ว เพราะงั้นการเดินทางไปทะเลของที่นี่จะใช้เวลาไม่นานครับ นั่งรถเมล์ ไปสักพักก็ถึงแล้วละโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบชายหาดที่ Australia นะครับ
ไปมาหลายที่เหมือนกัน
อากาศดีไม่ร้อน ต้องเดินตากแดด ไม่งั้นหนาว
น้ำสะอาด คลื่นแรง
มี Guard คอยเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ
มีป้ายบอกจุดเล่นน้ำ จุดเล่น surf board และป้ายห้ามต่างๆชัดเจนคนที่นี่ก็มีการรวมกลุ่มกันทำไรแปลกนะ
อย่างกลุ่มน้ำ รวมตัวกันเพื่อวิ่งแข่งกันลงไปในน้ำแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมา
แล้วก็วิ่งลงไปใหม่
ไม่รู้ไว้ฝึกพวกแข่งไตรกีฬา หรือไรทำนองนี้อะเปล่า
จุดเล่น surf board ก็เล่นกันมันเลย เห็นแล้วอยากเล่นมั่ง


ฝูงนก ก็มาอาบแดดริมหาดเช่นกันน้ำทะเลสีสวยพอขึ้นมาที่สูง แล้วลมแรงมากเลยครับ สังเกตุต้นหญ้า ลู่ไปเลยผมเดินมาเรื่อยๆ จาก Bondi Beach ก็จะเจออีกหาดนึงครับ ชื่อ Tamarama Beach หาดนี้เป็นหาดเล็กๆ กระแสน้ำแรง ไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ


ไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำเท่าไหร่ แต่เล่นวอลเล่บอลชายหาดกันแทน


อีกหาดที่อยู่ติดกันก็คือ Bronte Beach ครับ
คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ จะเห็นเล่น Surf Board ซะมากกว่าผมจบการไปเที่ยวหาดไว้เท่านี้ก่อนละกัน
เดี๋ยวตอนบ่าย เพื่อนผมเค้าจะพาผมไปกินของอร่อยๆใน Sydney

ร้านที่ว่านั่นก็คือ ............
Pancake The Rock นั่นเองครับ
ร้านนี้มี 2 สาขา ที่ผมไปกินอยู่ที Darling Harbour อีกสาขา อยู่แถวๆ ย่าน The Rock ครับ ใครไปนี่ ผมอยากให้ลองไปชิมดูนะครับ
เอาแบบในรูปเลยนะนอกนั้นก็เป็นการเดินหาซื้อของฝากทั่วๆไป แถวๆตลาด Paddy's Market
ซึ่งเป็นย่านของฝากราคาถูก ถ้าเทียบกับที่อื่น


จบด้วยมื้อเย็นไปกินโจ๊ก ในย่าน China Town ครับ


งบประมาณวันนี้

Pancake The Rock $36.80
โจ๊ก + จาก๊วย(ปาท่องโก๋) + ฮะเก๋า $13.30
ค่าเดินทาง $10